Legislatie

In asociatiile de proprietari, de multe ori se nasc discutii de forma „am auzit ca…” si in acest sens am considerat ca este util sa punem la dispozitia tuturor un set de documente in baza carora functioneaza asociatiile de proprietari si principalii furnizori (apa si caldura).

Documente

  • Legea 196 / 2018 – Privind privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
  • Ordonanta de Urgenta 57 / 2006 – Privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice.
  • Legea 224 / 2015 – Pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006
  • Legea 241 / 2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
  • Legea 121 / 2014 – Privind eficienta energetica.
  • Legea 325 / 2006 – Privind serviciului public de alimentare cu energie termica.
  • Ordin 483 / 2008 – Privind aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei termice.
  • Ordin 343 / 2010 – Pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.

Observatii

Legea 196 / 2018 este Legea actualizata dupa care functioneaza asociatiile de proprietari. Prezenta lege aboroga Legea 230 / 2007, precum si HG 1588 / 2007.